§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.633

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 kwietnia 2019 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2019 r.