§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.506

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 kwietnia 2015 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2015 r.