Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1022

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
§  4.  3
1.  Metodyki referencyjne określone w załącznikach nr 1-3, 5 i 6 do rozporządzenia zmienianego w § 1, uwzględniające wymagania zawarte w normach przenoszących normy europejskie EN 14790 i EN 14791, które w 2017 r. zostały wycofane i zastąpione nowymi wydaniami norm, mogą być stosowane w pomiarach emisji do dnia 1 kwietnia 2020 r.
2.  Metodyki referencyjne określone w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, uwzględniające wymagania zawarte w normach przenoszących normy europejskie EN 14789, EN 14792 i EN 15058, które w 2017 r. zostały wycofane i zastąpione nowymi wydaniami norm, mogą być stosowane w pomiarach emisji do dnia 20 września 2021 r.
3 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019.2455) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2020 r.