Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2152

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.