§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.363

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 lutego 2019 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.