§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.363

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 lutego 2019 r.
§  2. 
Kotły, dla których przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia potwierdzone zostało spełnienie granicznych wartości emisji, o których mowa w § 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, nie wymagają potwierdzenia spełnienia wymagań w zakresie granicznych wartości sprawności cieplnej.