Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1716

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 września 2017 r.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.