Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1716

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 września 2017 r.
§  1.  W załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny (Dz. U. z 2017 r. poz. 69) wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 3 akapit 9 otrzymuje brzmienie:

"Badania monitoringowe wykonywane w celu określenia efektywności doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie przeprowadza się na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz. U. poz. 2813, z późn. zm.). Zgodnie z tym rozporządzeniem w celu kontroli wścieklizny pobiera się do badań tkankę mózgową, surowicę i żuchwę od 4 lisów odstrzelonych na każdych 100 km2 obszaru, na którym lisy wolno żyjące zostały objęte szczepieniem ochronnym przeciwko wściekliźnie. Natomiast w celu izolacji i określenia szczepu wirusa wścieklizny do badań przesyła się tkankę mózgową lisów wolno żyjących, u których w badaniu laboratoryjnym potwierdzono wściekliznę.";

2) ust. 4.4.3 otrzymuje brzmienie:

"4.3.4. Zastosowane badania i plany pobierania próbek

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do diagnostyki wścieklizny i nadzoru nad programem szczepień są wykorzystywane następujące badania i analizy:

1) badania serologiczne - test ELISA;

2) badania wirusologiczne i immunochemiczne:

a) immunofluorescencja odcisków mózgowych z monowalentnym koniugatem antynukleokapsydowym (FAT - fluorescent antibody test), zgodnie z podręcznikiem OIE (rozdział 2.1.13 B.1.c.i) - test w kierunku wścieklizny,

b) różnicowanie szczepów wirusa wścieklizny,

c) izolacja wirusa w hodowli komórek mysiej neuroblastomy (RTCIT - rapid tissue culture infection test), zgodnie z podręcznikiem OIE (rozdział 2.1.13 B.1.c.ii);

3) inne badania - badanie na obecność markera (TC).

Monitoring szczepień w Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje przeprowadzenie następujących badań:

1) immunofluorescencja odcisków mózgowych (FAT) w celu oceny skuteczności szczepień;

2) test ELISA w celu określenia poziomu uodpornienia lisów wolno żyjących, a tym samym efektywności szczepień doustnych;

3) badanie na obecność markera (TC) w celu określenia poziomu podjęcia szczepionki przez lisy wolno żyjące;

4) różnicowanie szczepów wirusa wścieklizny w celu rozróżnienia terenowych szczepów wirusa od szczepów szczepionkowych.

Badania monitoringowe (FAT, ELISA, TC) wykonywane w celu określenia efektywności doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie przeprowadza się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt. Zgodnie z tym rozporządzeniem w celu kontroli wścieklizny pobiera się do badań tkankę mózgową, surowicę i żuchwę od 4 lisów odstrzelonych na każdych 100 km2 obszaru, na którym lisy zostały objęte szczepieniem ochronnym przeciwko wściekliźnie. Natomiast w celu izolacji i określenia szczepu wirusa wścieklizny do badań przesyła się tkankę mózgową lisów wolno żyjących, u których badaniem laboratoryjnym potwierdzono wściekliznę.

Ponadto do badań diagnostycznych w kierunku wścieklizny pobiera się tkankę mózgową zwierząt podejrzanych o wściekliznę, które padły lub zostały zabite. Dotyczy to wszystkich gatunków zwierząt wrażliwych na wściekliznę na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Badanie izolacji wirusa w hodowli komórek mysiej neuroblastomy (RTCIT) przeprowadza się na próbkach pobranych od zwierząt podejrzanych o wściekliznę, które padły lub zostały zabite, w przypadku potencjalnej ekspozycji człowieka na wirus wścieklizny lub w przypadku konieczności potwierdzenia wyniku badania immunofluorescencji odcisków mózgowych (FAT).

Wiek lisów odstrzelonych w ramach monitoringu jest określany w podziale na młode i dorosłe zwierzęta. Wyniki badań monitoringowych są analizowane, biorąc pod uwagę również ten czynnik.

Rok: 2017

Badania monitoringowe (FAT, ELISA, TC)

WojewództwoCałkowita powierzchnia województwa - km2Powierzchnia objęta szczepieniami - km2Całkowita powierzchnia bytowania lisów wolno żyjących na terenie województwa, z której lisy powinny zostać odstrzelone

i dostarczone do badań monitoringowych - km2

Liczba lisów, które powinny zostać odstrzelone w ramach monitoringu w 2017 r. - 4 lisy/100 km2
12345 = (4 x 4/100)
dolnośląskie19 947000
kujawsko-pomorskie17 972000
lubelskie25 12222 20822 208888
lubuskie13 988000
łódzkie18 219000
małopolskie15 18315 18315 183607
mazowieckie35 55815 435a)15 435a)617a)
opolskie9 412000
podkarpackie17 84516 33616 336653
podlaskie20 18719 17516 754670
pomorskie18 3101 635b)1 635b)65b)
śląskie12 33410 13510 131405
świętokrzyskie11 71010 50110 500420
warmińsko-mazurskie24 17315 068c)15 068c)603c)
wielkopolskie29 827000
zachodniopomorskie22 892000
RAZEM312 679125 676123 2504 928

a) Dotyczy powiatu białobrzeskiego z wyłączeniem gminy Promna, powiatu garwolińskiego, powiatu kozienickiego, powiatu lipskiego, powiatu łosickiego, powiatu mińskiego, powiatu ostrowskiego, powiatu otwockiego, powiatu przysuskiego, powiatu radomskiego i miasta Radom, powiatu siedleckiego i miasta Siedlce, powiatu sokołowskiego, powiatu szydłowieckiego, powiatu węgrowskiego, powiatu wołomińskiego, powiatu wyszkowskiego oraz powiatu zwoleńskiego.

b) Dotyczy powiatu malborskiego, powiatu nowodworskiego i powiatu sztumskiego.

c) Dotyczy powiatu bartoszyckiego, powiatu braniewskiego, powiatu elbląskiego i miasta Elbląg, powiatu ełckiego, powiatu giżyckiego, powiatu gołdapskiego, gminy Zalewo w powiecie iławskim, powiatu kętrzyńskiego, powiatu lidzbarskiego, powiatu mrągowskiego, powiatu oleckiego, gmin: Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Jeziorany, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Kolno i Świątki w powiecie olsztyńskim oraz miasta Olsztyn, gmin: Małdyty, Morąg, Miłakowo, Miłomłyn i Łukta w powiecie ostródzkim, powiatu piskiego, gminy Dźwierzuty w powiecie szczycieńskim oraz powiatu węgorzewskiego.

Rok: 2018

Badania monitoringowe (FAT, ELISA, TC)

WojewództwoCałkowita powierzchnia województwa - km2Powierzchnia objęta szczepieniami - km2Całkowita powierzchnia bytowania lisów wolno żyjących na terenie województwa, z której lisy powinny zostać odstrzelone i dostarczone do badań monitoringowych - km2Liczba lisów, które powinny zostać odstrzelone w ramach monitoringu w 2018 r. - 4 lisy/100 km2
12345 = (4 x 4/100)
dolnośląskie19 947000
kujawsko-pomorskie17 972000
lubelskie25 12222 20822 208888
lubuskie13 988000
łódzkie18 219000
małopolskie15 18315 18315 183607
mazowieckie35 55815 435 a)15 435 a)617 a)
opolskie9 412000
podkarpackie17 84516 33616 336653
podlaskie20 18719 17516 754670
pomorskie18 3101 635b)1 635b)65b)
śląskie12 33410 13510 131405
świętokrzyskie11 71010 50110 500420
warmińsko-mazurskie24 17315 068c)15 068c)603c)
wielkopolskie29 827000
zachodniopomorskie22 892000
RAZEM312 679125 676123 2504 928

a) Dotyczy powiatu białobrzeskiego z wyłączeniem gminy Promna, powiatu garwolińskiego, powiatu kozienickiego, powiatu lipskiego, powiatu łosickiego, powiatu mińskiego, powiatu ostrowskiego, powiatu otwockiego, powiatu przysuskiego, powiatu radomskiego i miasta Radom, powiatu siedleckiego i miasta Siedlce, powiatu sokołowskiego, powiatu szydłowieckiego, powiatu węgrowskiego, powiatu wołomińskiego, powiatu wyszkowskiego oraz powiatu zwoleńskiego.

b) Dotyczy powiatu malborskiego, powiatu nowodworskiego i powiatu sztumskiego.

c) Dotyczy powiatu bartoszyckiego, powiatu braniewskiego, powiatu elbląskiego i miasta Elbląg, powiatu ełckiego, powiatu giżyckiego, powiatu gołdapskiego, gminy Zalewo w powiecie iławskim, powiatu kętrzyńskiego, powiatu lidzbarskiego, powiatu mrągowskiego, powiatu oleckiego, gmin: Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Jeziorany, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Kolno i Świątki w powiecie olsztyńskim oraz miasta Olsztyn, gmin: Małdyty, Morąg, Miłakowo, Miłomłyn i Łukta w powiecie ostródzkim, powiatu piskiego, gminy Dźwierzuty w powiecie szczycieńskim oraz powiatu węgorzewskiego.

W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, lub sytuacji, o której mowa w § 4 ust. 1 tego rozporządzenia, powierzchnia objęta szczepieniami w latach 2017 i 2018 może ulec zmianie, a w związku z tym zmianie może ulec liczba lisów, które powinny zostać odstrzelone w ramach monitoringu, oraz liczba badań diagnostycznych określona w ust. 6.1.1 programu.";

3) ust. 6.1.1 otrzymuje brzmienie:

"6.1.1. Założenia w zakresie badań diagnostycznych

Rok: 2017

RegionRodzaj badaniaPopulacja docelowaRodzaj próbkiCelLiczba planowanych badańPrzewidywana liczba próbek z dodatnim wynikiem
Terytorium Rzeczypospolitej PolskiejFAT - badanie przy wystąpieniu podejrzenia wściekliznylisy wolno żyjącemózgnadzór1 44938
Terytorium Rzeczypospolitej PolskiejFAT - badanie w kierunku wścieklizny w ramach monitoringulisy wolno żyjącemózgmonitoring akcji4 92823
Terytorium Rzeczypospolitej PolskiejFAT - badanie przy wystąpieniu podejrzenia wściekliznykunymózgnadzór1304
Terytorium Rzeczypospolitej PolskiejFAT - badanie przy wystąpieniu podejrzenia wściekliznysarnymózgnadzór1080
Terytorium Rzeczypospolitej PolskiejFAT - badanie przy wystąpieniu podejrzenia wściekliznyjenotymózgnadzór892
Terytorium Rzeczypospolitej PolskiejFAT - badanie przy wystąpieniu podejrzenia wściekliznykotymózgnadzór9714
Terytorium Rzeczypospolitej PolskiejFAT - badanie przy wystąpieniu podejrzenia wściekliznypsymózgnadzór5479
Terytorium Rzeczypospolitej PolskiejFAT - badanie przy wystąpieniu podejrzenia wściekliznynietoperzemózgnadzór2434
Terytorium Rzeczypospolitej PolskiejFAT - badanie przy wystąpieniu podejrzenia wściekliznyinne zwierzętamózgnadzór3403
Terytorium Rzeczypospolitej PolskiejELISAlisy wolno żyjącesurowicamonitoring akcji4 9282 661
Terytorium Rzeczypospolitej PolskiejTClisy wolno żyjąceżuchwamonitoring akcji4 9284 386
Terytorium Rzeczypospolitej PolskiejRTCITlisy wolno żyjącemózgnadzór1830
Terytorium Rzeczypospolitej PolskiejRTCITinne zwierzętamózgnadzór1 4780
Terytorium Rzeczypospolitej PolskiejRóżnicowanie szczepów wirusa wściekliznylisy wolno żyjącemózgmonitoring akcji6161
RAZEM20 383

Rok: 2018

RegionRodzaj badaniaPopulacja docelowaRodzaj próbkiCelLiczba planowanych badańPrzewidywana liczba próbek z dodatnim wynikiem
Terytorium Rzeczypospolitej PolskiejFAT - badanie przy wystąpieniu podejrzenia wściekliznylisy wolno żyjącemózgnadzór1 44934
Terytorium Rzeczypospolitej PolskiejFAT - badanie w kierunku wścieklizny w ramach monitoringulisy wolno żyjącemózgmonitoring akcji4 92820
Terytorium Rzeczypospolitej PolskiejFAT - badanie przy wystąpieniu podejrzenia wściekliznykunymózgnadzór1303
Terytorium Rzeczypospolitej PolskiejFAT - badanie przy wystąpieniu podejrzenia wściekliznysarnymózgnadzór1080
Terytorium Rzeczypospolitej PolskiejFAT - badanie przy wystąpieniu podejrzenia wściekliznyjenotymózgnadzór892
Terytorium Rzeczypospolitej PolskiejFAT - badanie przy wystąpieniu podejrzenia wściekliznykotymózgnadzór9714
Terytorium Rzeczypospolitej PolskiejFAT - badanie przy wystąpieniu podejrzenia wściekliznypsymózgnadzór5478
Terytorium Rzeczypospolitej PolskiejFAT - badanie przy wystąpieniu podejrzenia wściekliznynietoperzemózgnadzór2434
Terytorium Rzeczypospolitej PolskiejFAT - badanie przy wystąpieniu podejrzenia wściekliznyinne zwierzętamózgnadzór3403
Terytorium Rzeczypospolitej PolskiejELISAlisy wolno żyjącesurowicamonitoring akcji4 9282 661
Terytorium Rzeczypospolitej PolskiejTClisy wolno żyjąceżuchwamonitoring akcji4 9284 386
Terytorium Rzeczypospolitej PolskiejRTCITlisy wolno żyjącemózgnadzór1830
Terytorium Rzeczypospolitej PolskiejRTCITinne zwierzętamózgnadzór1 4780
Terytorium Rzeczypospolitej PolskiejRóżnicowanie szczepów wirusa wściekliznylisy wolno żyjącemózgmonitoring akcji5454
RAZEM20 376
4) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

7. Szacunkowa analiza kosztów programu1)

Rok: 2017

Przeznaczenie kosztówWyszczególnienieJednostkaIlość jednostekKoszt jednostkowy w złKwota całkowita w zł3)Koszt jednostkowy

w euro2)

Kwota całkowita w euro2)Wniosek o dofinansowanie z funduszy Unii

Europejskiej

(tak/nie)

1. Badania laboratoryjne - w 2017 r.
Koszt pobierania próbekDostarczenie do badań laboratoryjnych lisów wolno żyjących odstrzelonych w ramach monitoringuIndywidualna próbka/badanie zwierzęcia4 92845,10222 252,8010,5151 793,28tak
Koszt pobierania próbekPozostały koszt pobierania próbek (wszystkie zwierzęta wrażliwe na wściekliznę)Indywidualna próbka/badanie zwierzęcia8 80530,37267 407,857,0862 339,40tak
Koszt analizyTest:

immunofluorescencja odcisków mózgowych - badanie przy wystąpieniu podejrzenia wścieklizny (wszystkie zwierzęta wrażliwe na wściekliznę)

Indywidualna próbka/badanie zwierzęcia3 87756,16217 732,3213,0950 749,93tak
Koszt analizyTest:

immunofluorescencja odcisków mózgowych - badanie w ramach monitoringu (lisy wolno żyjące)

Indywidualna próbka/badanie zwierzęcia4 92856,16276 756,4813,0964 507,52tak
Koszt analizyTest: ELISA (lisy wolno żyjące)Indywidualna próbka/badanie zwierzęcia4 92865,38322 192,6415,2475 102,72tak
Koszt analizyTest: TC (lisy wolno żyjące)Indywidualna próbka/badanie zwierzęcia4 9287,2535 728,001,698 328,32tak
Koszt analizyTest: izolacji wirusa w hodowli komórek mysiej neuroblastomy (wszystkie zwierzęta wrażliwe na wściekliznę)Indywidualna próbka/badanie zwierzęcia1 661260,27432 308,4760,67100 772,87tak
Koszt analizyTest:

sekwencjonowanie wirusa (różnicowanie szczepów wirusa wścieklizny u lisów wolno żyjących)

Indywidualna próbka/badanie zwierzęcia61150,419 175,0135,062 138,66tak
2. Szczepienie - w 2017 r.
Zakup szczepionkiDoustne szczepienia dzikich zwierzątDawka szczepionki7 123 5421,158 192 073,300,271 923 356,34tak
Koszty dystrybucjiDoustne szczepienia dzikich zwierzątDawka szczepionki7 123 5421,4910 614 077,580,352 493 239,70tak
3. Czyszczenie i dezynfekcja - w 2017 r.
Czyszczenie i dezynfekcjaCzyszczenie i dezynfekcja powierzchniMetr kwadratowy powierzchni8 1751,7414 224,500,413 351,75nie
4. Inne koszty - w 2017 r.
Koszty utylizacjiUtylizacja odpadów laboratoryjnychKilogram odpadów129 8872,70350 694,900,6381 828,81nie
Koszty materiałówMateriały weterynaryjneSztuka20 6632,5151 864,130,5912 191,17nie
Koszty akcji informacyjnychMateriały informacyjneUlotka/plakat122 2430,078 557,010,022 444,86tak
Koszt obserwacjiObserwacja zwierzęcia podejrzanego o wściekliznęObserwacja24 925147,473 675 689,7534,38856 921,50nie
Razem koszty24 690 734,745 789 066,83
Razem koszty, których dotyczy wniosek o dofinansowanie z funduszy Unii

Europejskiej

20 598 261,464 834 773,60

Rok: 2018

Przeznaczenie kosztówWyszczególnienieJednostkaIlość jednostekKoszt jednostkowy w złKwota całkowita w zł3)Koszt jednostkowy

w euro2)

Kwota całkowita w euro2)Wniosek o dofinansowanie z funduszy Unii (tak/nie)
1. Badania laboratoryjne - w 2018 r.
Koszt pobierania próbekDostarczenie do badań laboratoryjnych lisów wolno żyjących odstrzelonych w ramach monitoringuIndywidualna próbka/badanie zwierzęcia4 92845,10222 252,8010,6952 680,32tak
Koszt pobierania próbekPozostały koszt pobierania próbek (wszystkie zwierzęta wrażliwe na wściekliznę)Indywidualna próbka/badanie zwierzęcia8 80530,37267 407,857,2063 396,00tak
Koszt analizyTest:

immunofluorescencja odcisków mózgowych - badanie przy wystąpieniu podejrzenia wścieklizny (wszystkie zwierzęta wrażliwe na wściekliznę)

Indywidualna próbka/badanie zwierzęcia3 87755,24214 165,4813,0950 749,93tak
Koszt analizyTest:

immunofluorescencja odcisków mózgowych - badanie w ramach monitoringu (lisy wolno żyjące)

Indywidualna próbka/badanie zwierzęcia4 92855,24272 222,7213,0964 507,52tak
Koszt analizyTest: ELISA (lisy wolno żyjące)Indywidualna próbka/badanie zwierzęcia4 92864,31316 919,6815,2475 102,72tak
Koszt analizyTest: TC (lisy wolno żyjące)Indywidualna próbka/badanie zwierzęcia4 9287,2535 728,001,728 476,16tak
Koszt analizyTest: izolacji wirusa w hodowli komórek mysiej neuroblastomy (wszystkie zwierzęta wrażliwe na wściekliznę)Indywidualna próbka/badanie zwierzęcia1 661260,27432 308,4761,68102 450,48tak
Koszt analizyTest:

sekwencjonowanie wirusa (różnicowanie szczepów wirusa wścieklizny u lisów wolno żyjących)

Indywidualna próbka/badanie zwierzęcia54150,418 122,1435,641 924,56tak
2. Szczepienie - w 2018 r.
Zakup szczepionkiDoustne szczepienia dzikich zwierzątDawka szczepionki6 789 4821,157 807 904,300,271 833 160,14tak
Koszty dystrybucjiDoustne szczepienia dzikich zwierzątDawka szczepionki6 789 4821,4910 116 328,180,352 376 318,70tak
3. Czyszczenie i dezynfekcja - w 2018 r.
Czyszczenie i dezynfekcjaCzyszczenie i dezynfekcja powierzchniMetr kwadratowy powierzchni8 1751,7414 224,500,413 351,75nie
4. Inne koszty - w 2018 r.
Koszty utylizacjiUtylizacja odpadów laboratoryjnychKilogram odpadów129 8872,70350 694,900,6483 127,68nie
Koszty materiałówMateriały weterynaryjneSztuka20 6632,5151 864,130,5912 191,17nie
Koszty akcji informacyjnychMateriały informacyjneUlotka/plakat122 2430,078 557,010,022 444,86tak
Koszt obserwacjiObserwacja zwierzęcia podejrzanego o wściekliznęObserwacja24 925147,473 675 689,7534,95871 128,75nie
Razem koszty23 794 389,915 601 010,74
Razem koszty, których dotyczy wniosek o dofinansowanie z funduszy Unii

Europejskiej

19 701 916,634 631 211,39

1) Wszystkie wartości są podane bez VAT.

2) Wyliczenie kosztów według kursu 1 euro = 4,22 zł (zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja - październik 2016 r.).

3) Szacunkowe koszty, które zostaną dostosowane do wielkości wydatków zaplanowanych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w ustawie budżetowej na rok 2018 (w ramach rozdziału 01022 i poz. 12 rezerw celowych).".