§ 4. - Zmiana rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1877

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2020 r.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.