§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1308

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 2017 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.