Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.21

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

Na podstawie art. 35 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 oraz z 2018 r. poz. 5, 1000, 1443 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2018 r. poz. 1435) w § 4 w pkt 13 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) Prokuraturę Rejonową w Drawsku Pomorskim dla gmin: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Wierzchowo i Złocieniec,".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.