§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.207

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 stycznia 2021 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. d i pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2021 r.