Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1272

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych

Na podstawie art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. poz. 1407, z późn. zm.) w § 3 wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 18:
a) lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej - dla miast Biała Podlaska i Terespol oraz gmin: Biała Podlaska, Jabłoń, Janów Podlaski, Kodeń, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, Piszczac, Podedwórze, Rokitno, Rossosz, Sławatycze, Sosnówka, Terespol, Tuczna, Wisznice i Zalesie,",

b) lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - dla części miasta Lublin w granicach przebiegających od granicy miasta Lublin i gminy Wólka, na wschód od rzeki Bystrzycy, do al. Unii Lubelskiej oraz do skrzyżowania z ul. Fabryczną i na północ od ul. Fabrycznej i ul. Droga Męczenników Majdanka do granicy miasta Lublin z gminą Głusk, dla miasta Świdnik oraz gmin: Bychawa, Głusk, Jabłonna, Krzczonów, Ludwin, Łęczna, Mełgiew, Milejów, Niemce, Piaski, Puchaczów, Rybczewice, Spiczyn, Strzyżewice, Trawniki, Wólka i Wysokie,",

c) lit. l otrzymuje brzmienie:

"l) Sąd Rejonowy we Włodawie - dla miasta Włodawa oraz gmin: Cyców, Hanna, Hańsk, Sosnowica, Stary Brus, Urszulin, Włodawa, Wola Uhruska i Wyryki;";

2) w pkt 44 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim - dla gmin: Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce, Potok Wielki i Zakrzew,".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.