§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i... - Dz.U.2016.1381 - OpenLEX

§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1381

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 2016 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.