Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2403

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.
§  2.  W sprawach wniosków o jednorazowe odszkodowanie złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.