§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1987

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 listopada 2021 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.