§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2155

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.