§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie przeglądów i inspekcji oraz międzynarodowych świadectw w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1707

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 sierpnia 2022 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 września 2022 r.