§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i... - Dz.U.2011.223.1333 - OpenLEX

§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.223.1333

Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 2011 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.