Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.614

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 marca 2018 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej" (Dz. U. z 2017 r. poz. 1526) w § 3 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Komendant Służby Ochrony Państwa;".