Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1416

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 22 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132 i 1074) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. poz. 133 i 358 oraz z 2012 r. poz. 358) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Grądy Odrzańskie (kod obszaru PLB020002), obejmujące obszar 20 905,97 ha, w tym:

a) 12 793,86 ha położonych w województwie dolnośląskim na terenie gmin: Oława - gmina wiejska (5 966,23 ha), Oława - gmina miejska (782,90 ha), Jelcz-Laskowice (1 642,85 ha), Czernica (828,36 ha), Siechnice (3 162,35 ha) i miasto Wrocław (411,17 ha),

b) 8 112,11 ha położonych w województwie opolskim na terenie gmin: Brzeg-gmina miejska (146,88 ha), Skarbimierz (1 723,78 ha), Lewin Brzeski (981,21 ha), Lubsza (1 049,44 ha), Dąbrowa (328,87 ha), Dobrzeń Wielki (1 300,05 ha) i Popielów (2 581,88 ha);",

b) pkt 42a otrzymuje brzmienie:

"42a) Doliny Przysowy i Słudwi (kod obszaru PLB100003), obejmujące obszar 3 980,66 ha, w tym:

a) 1 878,43 ha położonych w województwie mazowieckim na terenie gmin: Pacyna (827,54 ha) i Szczawin Kościelny (1 050,89 ha),

b) 2 102,23 ha położonych w województwie łódzkim na terenie gmin: Żychlin - gmina wiejska (573,96 ha), Zduny (1 200,36 ha) i Kiernozia (327,91 ha);",

c) pkt 46 otrzymuje brzmienie:

"46) Dolina Dolnej Skawy (kod obszaru PLB120005), obejmująca obszar 6 818,64 ha położony w województwie małopolskim na terenie gmin: Wadowice (99,62 ha), Alwernia (212,34 ha), Oświęcim (248,13 ha), Zator (2 703,46 ha), Spytkowice (520,63 ha), Przeciszów (716,96 ha), Tomice (747,06 ha), Babice (803,93 ha) i Wieprz (766,51 ha);",

d) pkt 49 otrzymuje brzmienie:

"49) Pieniny (kod obszaru PLC120002), obejmujące obszar 2 336,43 ha położony w województwie małopolskim na terenie gmin: Czorsztyn (1 143,79 ha), Krościenko nad Dunajcem (1 157,97 ha) i Szczawnica (34,67 ha);",

e) pkt 50 otrzymuje brzmienie:

"50) Stawy w Brzeszczach (kod obszaru PLB120009), obejmujące obszar 3 058,55 ha, w tym:

a) 1 581,36 ha położonych w województwie małopolskim na terenie gmin: Brzeszcze (795,36 ha) i Oświęcim - gmina wiejska (786,00 ha),

b) 1 477,19 ha położonych w województwie śląskim na terenie gmin: Bieruń (16,19 ha), Bestwina (0,04 ha), Wilamowice (248,26 ha), Bojszowy (342,62 ha) i Miedźna (870,08 ha);",

f) pkt 115 otrzymuje brzmienie:

"115) Wielki Łęg Obrzański (kod obszaru PLB300004), obejmujący obszar 7 539,98 ha położony w województwie wielkopolskim na terenie gmin: Rakoniewice (1 022,43 ha), Wielichowo (1 096,84 ha), Przemęt (3 622,51 ha) i Wolsztyn (1 798,20 ha);";

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) w pkt 49 wyrazy "kod obszaru PLB120008" zastępuje się wyrazami "kod obszaru PLC120002",
b) mapa obszaru specjalnej ochrony ptaków:
Grądy Odrzańskie (kod obszaru PLB020002) otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,
Doliny Przysowy i Słudwi (kod obszaru PLB100003) otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,
Dolina Dolnej Skawy (kod obszaru PLB 120005) otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia,
Pieniny (kod obszaru PLC120002) otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia,
Stawy w Brzeszczach (kod obszaru PLB120009) otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia,
Wielki Łęg Obrzański (kod obszaru PLB300004) otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

MAPA

Grądy Odrzańskie

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA

Doliny Przysowy i Słudwi

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

MAPA

Dolina Dolnej Skawy

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

MAPA

Pieniny

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

MAPA

Stawy w Brzeszczach

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

MAPA

Wielki Łęg Obrzański

wzór

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).