§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2468

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2017 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.