§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności. - Dz.U.2015.1949 - OpenLEX

§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1949

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 listopada 2015 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.