Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1297

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 760 oraz z 2016 r. poz. 571) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 949,6604 ha, położone na terenie miast: Bochnia, Bukowno, Kraków, Krosno, Limanowa, Nowy Sącz, Nowy Targ, Oświęcim, Sucha Beskidzka i Tarnów oraz gmin: Andrychów, Bobowa, Bochnia, Boguchwała, Chełmek, Chełmiec, Chrzanów, Czorsztyn, Dąbrowa Tarnowska, Drwinia, Dobczyce, Gdów, Jędrzejów, Klucze, Niepołomice, Nowa Sarzyna, Skawina, Słomniki, Stary Sącz, Trzebinia, Tuchów, Wolbrom, Zabierzów, Zakliczyn i Zator.";

2) w załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO:
a) w Podstrefie Kraków-Śródmieście na końcu dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 5 w brzmieniu:

"Kompleks 5

Obręb ewidencyjny nr 43, miasto Kraków

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 1196 od punktu 1327, stanowiącego północny narożnik tej działki, w kierunku południowo wschodnim przez punkty: 238, 2919, 4268, 4933, 2307, 4163 i 4190 do punktu 1450, stanowiącego wschodni narożnik działki. Tu skręca na południowy zachód i biegnie przez punkty: 4377 i 4107 do punktu 4525, położonego w południowym narożniku działki. Stąd biegnie na północny zachód przez punkty: 3762, 3414, 342, 1919, 261, 3348 i 3433 do punktu 992, stanowiącego zachodni narożnik działki. Tu skręca na północny wschód i przez punkty: 3217, 2743 i 1071 dochodzi do punktu 1327, od którego rozpoczęto opis.",

b) w Podstrefie Tarnów opis granic i terenu Kompleksu 3 otrzymuje brzmienie:

"Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 200, miasto Tarnów

Granica biegnie od punktu 477, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1/256, w kierunku południowym wzdłuż granic działek nr: 1/256, 1/280, 1/281, 1/280, 1/258 i 1/259 przez punkty: 4707, 67, 2950, 3606, 3588, 4708, 2924, 4709, 2923 i 2871 do punktu 4711, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 1/259. W punkcie 4711 skręca na zachód i wzdłuż granicy działki nr 1/259 przez punkt 4712 dochodzi do punktu 4713. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1/259, 1/258 i 1/256 przez punkty: 4710 i 4702 do punktu 4699, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1/256. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 1/256 przez punkt 4700 do punktu 4701. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i wzdłuż granicy działki nr 1/256 przez punkty: 433, 475 i 476 dochodzi do punktu 477, od którego rozpoczęto opis.",

c) w Podstrefie Niepołomice na końcu dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 9 w brzmieniu:

"Kompleks 9

Obręb ewidencyjny nr 1, Niepołomice, gmina Niepołomice

Granica biegnie od punktu 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 2669, w kierunku północnym wzdłuż granicy działki nr 2669 przez punkty: 2, 3, 4, 5 i 6 do punktu 7, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 2669. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2669 i 2670 przez punkt 8 do punktu 9, stanowiącego północny narożnik działki nr 2670. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki nr 2670 przez punkty: 10 i 11 do punktu 12, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 2670. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2670 i 2669 przez punkty: 13, 14 i 15 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.",

d) w Podstrefie Nowy Sącz skreśla się opis granic i terenu Kompleksu 5,
e) w Podstrefie Oświęcim skreśla się opisy granic i terenów Kompleksów 4 i 6,
f) w Podstrefie Zator opisy granic i terenów Kompleksów 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"Kompleks 1

Obręby ewidencyjne nr: 4 i 6, gmina Zator

Granica biegnie od punktu 456, stanowiącego zachodni narożnik działki nr 239/3, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 239/3 i 238/2 położonych w obrębie nr 6 oraz działek nr: 49/2, 350/2, 350/1 i 3/13 położonych w obrębie nr 4 przez punkty: 1118, @13622, 1089, 1090, 1091, 2081, 1092, 1093, 1094 i 2082 do punktu 1041, będącego północnym narożnikiem działki nr 3/13. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 3/13, 350/1 i 3/15 przez punkty: 1040, 1084, 1085 i 1086 do punktu 2080, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 3/15, a następnie skręca na zachód i granicami działek nr: 3/15 i 350/1 przez punkty: 1024, 1025 i 1654 dochodzi do punktu 2180, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 350/2. Z punktu 2180 biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki nr 350/2 przez punkty: 1019, 1622 i 1028 do punktu 2359. Stąd biegnie na wschód północną granicą działki nr 49/2 do punktu 997, a następnie skręca na północ, i zachodnią granicą działki nr 50/1 dochodzi do punktu 1196, będącego północnym narożnikiem działki nr 50/1. Tu skręca na południowy wschód i wzdłuż granic działek nr: 50/1 i 49/2 położonych w obrębie nr 4 i działki nr 241/1 położonej w obrębie nr 6 przez punkty: 1197, @13509 i 520 dochodzi do punktu 517, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 241/1. Stąd biegnie na południowy zachód i wzdłuż granic działek nr: 242/1 i 1/4 przez punkty: 518, 1066 i 921 dochodzi do punktu 519. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1/4 i 239/3 przez punkty: 512, 513 i 919 do punktu 456, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz kompleksu znajduje się działka nr 240 (obręb nr 6) tworząca enklawę niewchodzącą w obszar strefy, oznaczoną punktami: @5406-@4998-486-1122-485-487-1073-861.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 6, gmina Zator

Granica biegnie od punktu 511, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 5/3, w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr: 5/3, 5/4, 5/7, 5/6 i 6/4 przez punkty: 633, 634, 436, 932 i 430 do punktu 431, będącego zachodnim narożnikiem działki nr 1/5. Z punktu 431 biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 1/5 i 242/3 przez punkty: 514, 515, 516 i 920 do punktu 922, stanowiącego północny narożnik działki nr 242/3, a następnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 242/3, 1/5, 6/4, 7/1 i 16/1 przez punkty: 1116, 432, 433 i 522 do punktu 500, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 16/1. Tu skręca na zachód i wzdłuż granicy działki nr 16/1 biegnie do punktu 495, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 17/1, a następnie skręca na południe, i wzdłuż granicy działki nr 17/1 dochodzi do punktu 1013, gdzie skręca na zachód, i dochodzi do punktu 2215, położonego na styku granic działek nr: 18/17, 18/16 i 17/1. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki nr 18/17 do punktu 2217, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie do punktu 2219. Tu skręca na południowy wschód i przez punkty: 501, 502 i 503 dochodzi do punktu 2222, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 18/17. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 18/17 do punktu 2221, w którym skręca na zachód, i wzdłuż granicy działki nr 18/17 biegnie przez punkty: 2220, 2218, 2216, 247, 795 i 2211 do punktu 2214, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 18/17. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki nr 18/17 do punktu 2177, a następnie skręca na zachód, i wzdłuż granic działek nr: 17/8 i 17/7 przez punkty: 685, 2198 i 1014 dochodzi do punktu 1057, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 17/7. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granic działek nr: 17/7, 14/1 i 5/3 przez punkty: 683, 679, 630, 631, 944, 632 i 2197 do punktu 511, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz kompleksu znajduje się działka nr 17/3 tworząca enklawę niewchodzącą w obszar strefy, oznaczoną punktami: 1117-682-681-1159-908.",

g) w Podstrefie Bukowno:
opis granic i terenu Kompleksu 1 otrzymuje brzmienie:

"Kompleks 1

Granica biegnie od punktu @7483, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 321/1, w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr: 321/1, 321/2 i 321/3 przez punkty: @7480, @26724, @26725 i @7471 do punktu @7470, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 321/3, a następnie skręca na południe, i wzdłuż granic działek nr: 321/3, 322/3, 323/3, 324/3, 325/3, 326/3 i 327/3 przez punkty: 198, 199, 200, 201, 203 i 204 dochodzi do punktu 205, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 327/3. Z punktu 205 biegnie na wschód wzdłuż granicy działki nr 328/3 przez punkt 188 do punktu 142, w którym skręca na południe, i wschodnimi granicami działek nr: 328/3, 329/3, 330/3, 332, 333/3, 334/2, 335/3, 336/3 i 337/3 przez punkty: 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 133 i 132 dochodzi do punktu 131, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 337/3. Tu skręca na wschód i wzdłuż granicy działki nr 583/6 biegnie do punktu 42, a następnie skręca na południe i wzdłuż granic działek nr: 583/6 i 603 przez punkty: 3485, 2686, 3630, 40, 3631, 3632 i 3633 dochodzi do punktu 3634, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 603. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granic działek nr: 603, 602, 601, 600 i 599 przez punkty: 3643, 3641, 3626, 3639, 192 i 3637 do punktu 3635. Tu skręca na północ i wzdłuż granic działki nr 599 dochodzi do punktu 3636, a następnie skręca na zachód, i wzdłuż granicy działki nr 583/4 dochodzi do punktu 3449. Z punktu 3449 biegnie na południe wzdłuż granic działek nr: 583/4, 343/2, 584/2 i 349/2 przez punkty: 3447, 3444, 3442 i 3439 do punktu 3436, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 349/2. Tu skręca na zachód i wzdłuż granic działek nr: 349/2 i 349/1 przez punkt 3429 dochodzi do punktu 324, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 349/1. Z punktu 324 biegnie na północ wzdłuż granic działek nr: 349/1, 584/1, 343/1, 583/3, 337/1, 336/1, 335/1, 334/3, 333/2, 333/1, 331/2, 331/1, 330/1, 329/1, 328/1, 327/1, 326/1, 325/1, 324/1, 323/1, 322/1 i 321/1 przez punkty: 335, 347, 360, 381, 387, 373, 368, 365, 361, 357, 328, 362, 3423, 379, 3420, 400, 409, 414, 420, 423, 427, 434, 436, 440 i 443 do punktu @7483, od którego rozpoczęto opis.",

skreśla się opis granic i terenu Kompleksu 2,
h) w Podstrefie Jędrzejów na końcu dodaje się opisy granic i terenów Kompleksów 5 i 6 w brzmieniu:

"Kompleks 5

Obręb ewidencyjny nr 9, gmina Jędrzejów

Granica biegnie od punktu 83, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1/1, w kierunku północnym wzdłuż granic działek nr: 1/1, 1/2, 1/3 i 1/4 przez punkty: 469, 472, 84 i 473 do punktu 96, położonego w narożniku działki nr 1/4. Tu skręca na północny wschód i wzdłuż granicy działki nr 1/4 przez punkt 97 dochodzi do punktu 87, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1/4. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granic działek nr: 1/4, 1/5, 1/6 i 1/7 przez punkty: 475, 88, 479 i 89 do punktu 481, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1/7. Z punktu 481 biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 1/7 do punktu 482, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu 483, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 483. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granic działek nr: 1/9, 1/11, 1/10, 1/5 i 1/1 przez punkty: 484, 74, 73, 86, 85, 72, 57, 58, 59, 60, 486, 71, 67, 478, 68 i 69 do punktu 83, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny nr 9, gmina Jędrzejów Obszar 1

Granica biegnie po granicy działki nr 14 od punktu 221, stanowiącego zachodni narożnik tej działki, w kierunku północno-wschodnim przez punkty: 220, 219, 218 i 217 do punktu 2, stanowiącego północny narożnik działki. Tu skręca na południe i biegnie przez punkty: 1, 200, 198, 196, 194 i 192 do punktu 191, położonego w południowym narożniku działki. Stąd biegnie na północny zachód przez punkty: 212 i 213 do punktu 221, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie po granicy działki nr 16 od punktu 113, stanowiącego północno-zachodni narożnik tej działki, w kierunku wschodnim przez punkty: 45, 47 i 49 do punktu 42, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki. Tu skręca na południe i biegnie przez punkty: 186, 187, 188, 189, 296 i 287 do punktu 211, położonego w południowym narożniku działki. Stąd biegnie na północny zachód przez punkty: 209 i 208 do punktu 190, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki, a następnie skręca na północ, i przez punkty: 299, 193, 195, 197 i 199 dochodzi do punktu 113, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie po granicy działki nr 10 od punktu 100, stanowiącego zachodni narożnik tej działki, w kierunku północno-wschodnim przez punkty: 66, 65, 63 i 64 do punktu 62, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki. Tu skręca na południe i biegnie do punktu 114, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki. Stąd biegnie na zachód przez punkty: 50, 48, 46 i 44 do punktu 43, a następnie skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 100, od którego rozpoczęto opis.",

i) na końcu SZCZEGÓŁOWEGO OPISU GRANIC I TERENU KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO dodaje się opisy granic i terenów Podstref: Bobowa, Stary Sącz, Chełmiec i Drwinia w brzmieniu:

"Podstrefa Bobowa

Obręb ewidencyjny nr 5 Siedliska, gmina Bobowa

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 790/23, w kierunku północnym wzdłuż granic działek nr: 790/23, 790/24, 790/25, 790/26 i 790/19 przez punkty: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 do punktu 14, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 790/19. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 790/19 przez punkty: 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21 do punktu 22, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 790/19. Stąd biegnie na południe wzdłuż granic działek nr: 790/19, 790/20, 790/21, 790/22 i 790/19 przez punkty: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30 do punktu 31, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 790/19. Z tego punktu biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek nr: 790/19 i 790/23 przez punkty: 32, 33, 34, 35, 36 i 37 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz kompleksu znajdują się działki nr: 790/3 (oznaczona punktami 38-39-40-41), 790/4 (oznaczona punktami 42-43-44-45) i 790/2 (oznaczona punktami 46-47-48-49), tworzące enklawy niewchodzące w obszar strefy.

Podstrefa Stary Sącz

Obręb ewidencyjny nr 15 Stary Sącz, gmina Stary Sącz

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 36/63, w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr: 36/63, 38/3, 39/3, 44/3 i 45/3 przez punkty: 2, 3, 4, 5 i 6 do punktu 7, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 45/3. Tu skręca na południe i wzdłuż granic działek nr: 45/3, 45/2 i 45/5 przez punkty: 8, 9, 10 i 11 biegnie do punktu 12, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 45/5. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granic działek nr: 45/5, 44/5 i 39/5 przez punkty: 13 i 14 do punktu 15, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 39/5. Z punktu 15 biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 39/5 przez punkt 16 do punktu 17, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 38/2, gdzie skręca na zachód, i wzdłuż granicy działki nr 38/2 dochodzi do punktu 18, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 38/2. Tu skręca na północ i wzdłuż granic działek nr: 38/2 i 38/3 biegnie przez punkt 19 do punktu 20, a następnie skręca na zachód, i dochodzi do punktu 21, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 36/63. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 36/63 przez punkt 22 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Chełmiec

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 22 Wielogłowy, gmina Chełmiec

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 407/10, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 407/10, 416/2 i 416/1 przez punkty: 2, 3, 4 i 5 do punktu 6, będącego północnym narożnikiem działki nr 416/1. Stąd biegnie w tym samym kierunku przez działkę nr 401/4 do punktu 7, a następnie biegnie wzdłuż granicy działki nr 470 do punktu 8, położonego w północnym narożniku działki nr 470. Tu skręca na południowy wschód i wzdłuż granic działek nr: 470 i 467/8 przez punkty: 9 i 10 dochodzi do punktu 11, stanowiącego zachodni narożnik działki nr 473/5. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki nr 473/5 do punktu 12, stanowiącego północny narożnik działki nr 473/5, a następnie skręca na południowy wschód, i wzdłuż granic działek nr: 473/5, 473/4, 473/2, 475/2, 477/6, 477/8 i 479/1 przez punkty: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 dochodzi do punktu 23, położonego w zachodnim narożniku działki nr 507/9. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 507/9 przez punkty: 24 i 25 do punktu 26, a następnie zmienia kierunek na południowo-wschodni i wzdłuż granicy działki nr 507/9 przez punkt 27 dochodzi do punktu 28, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 507/9. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki nr 507/9 przez punkt 29 do punktu 30, w którym skręca na południe, i wzdłuż granic działek nr: 481/2 i 483/5 przez punkty: 31, 32, 33 i 34 dochodzi do punktu 35, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 509/2. Stąd biegnie na północny wschód do punktu 36, a następnie skręca na południe, i dochodzi do punktu 37. Z punktu 37 biegnie na zachód wzdłuż granic działek nr: 509/2, 485/2, 467/5 i 486/6 przez punkty: 38, 39, 40 i 41 do punktu 42, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 486/6, a następnie biegnie na południe wzdłuż granic działek nr: 486/4, 487/4, 487/6 i 488/2 przez punkty: 43, 44, 45 i 46 do punktu 47, stanowiącego wschodni narożnik działki nr 488/2. Tu skręca na wschód i biegnie do punktu 48, stanowiącego północny narożnik działki nr 489/2. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 489/2 do punktu 49, gdzie skręca na południowy zachód, i przez teren działki nr 489/2 przez punkty: 50 i 51 dochodzi do punktu 52, stanowiącego północny narożnik działki nr 512. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granicy działki nr 512 do punktu 53, a następnie skręca na południowy zachód, i wzdłuż granicy działki nr 512 przez punkty: 54 i 55 dochodzi do punktu 56, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 513/4. Tu skręca na południowy wschód i wzdłuż granic działek nr: 513/4 i 495/1 przez punkty: 57, 58 i 59 dochodzi do punktu 60, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 495/1. Z tego punktu biegnie na zachód wzdłuż granicy działki nr 495/1 do punktu 61, a następnie skręca na południe, i wzdłuż granicy działki nr 401/4 dochodzi do punktu 62, położonego na styku granic działek nr: 401/4, 496 i 497. Z punktu 62 biegnie na zachód przez działki nr: 401/4 i 424/3 do punktu 63, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 443. Stąd biegnie wzdłuż granicy działki nr 443 do punktu 64, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 445. Tu skręca na południe i wzdłuż granicy działki nr 445 dochodzi do punktu 65, a następnie zmienia kierunek na zachodni, i wzdłuż granic działek nr: 445, 441/1 i 444 przez punkty: 66, 67, 68, 69, 70 i 71 dochodzi do punktu 72, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 444. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 412/9 przez punkt 73 do punktu 74, a następnie skręca na zachód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 412/9 i 412/8 przez punkt 75 do punktu 76, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 412/8. Z punktu 76 biegnie na północ wzdłuż granic działek nr: 412/8, 411/4, 410/6, 409/4, 408/8, 407/10, 407/16 i 407/10 przez punkty: 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 i 95 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 22 Wielogłowy, gmina Chełmiec

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 520/27, w kierunku północno-wschodnim do punktu 2, będącego północnym narożnikiem działki nr 520/27. Tu skręca na południowy wschód i wzdłuż granic działek nr: 520/27, 520/29, 535/15, 535/17, 535/18 i 545/7 przez punkty: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 dochodzi do punktu 15, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 545/7. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granic działek nr: 545/7, 545/4 i 545/9 przez punkty: 16 i 17 do punktu 18, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 545/9. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek nr: 545/9, 545/8, 545/6, 535/20, 535/19, 535/13, 520/29 i 520/27 przez punkty: 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Drwinia

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 13 Zielona, gmina Drwinia

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 67 od punktu @108818, stanowiącego południowo-zachodni narożnik tej działki, w kierunku północno-wschodnim przez punkty: @108647, @108646, @108645 i @108644 do punktu @108643, stanowiącego północny narożnik działki. Tu skręca na południe i biegnie do punktu 2732, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki. Stąd biegnie na zachód przez punkty: 2731 i 2730 do punktu @108818, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 13 Zielona, gmina Drwinia

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 69/3 od punktu @49837, stanowiącego północny narożnik tej działki, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: @49838, @49839, @49840, @50155, @49841, @50153, @50154, @49842, @49843, @49844, @50152, @49845, @49846, @49847, @49848, @49849, @50151, @50150, @49850, @49851, @50149, @50148 i @49759 do punktu @50147, stanowiącego wschodni narożnik działki. Tu skręca na południowy zachód i biegnie przez punkty: 2100, 2089, 2078, 2067, 2056, 2045, 2033, 2022, 2011, 2000, 1989, 2607, 2608, 2610 i 2974 do punktu 2845, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki. Stąd biegnie na północ przez punkty: 2844, 2843, 2842, 2841, 2840, 2839 i 2838 do punktu @49837, od którego rozpoczęto opis.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.