§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.725

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 kwietnia 2022 r.
§  2. 
Wnioski o wprowadzenie odstępstw od wymagań w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych.