§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2383

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2020 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.