§ 5. - Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do... - Dz.U.1945.21.126 - OpenLEX

§ 5. - Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.21.126

Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 1945 r.
§  5.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.