Art. 3. - Zmiana przepisów ustawy postępowania cywilnego, dotyczących zabezpieczenia powództw i egzekucyj wyroków przeciwko związkom komunalnym w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.97.860

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 grudnia 1928 r.
Art.  3.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Sprawiedliwości.