Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.85.622

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 10 października 1921 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Poczt i Telegrafów w przedmiocie zmiany przepisów o odbieraniu i nadawaniu sądowych przesyłek pocztowych w b. dzielnicy austrjackiej.

Na podstawie art. LV ustawy wprowadzającej procedurę cywilną z dnia 1 sierpnia 1895 (№ 112 austr. Dz. U P.) i § 99 ustawy o organizacji sądownictwa z dnia 27 listopada 1896 (№ 217 austr. Dz. U. P.) zarządzam co następuje:
§  1. słowa "5,000 k." wymienione:
1) w § 47 ustęp 4 rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 1850 r. № 448 austr. Dz. U. P.;
2) w § 30 ustęp 2 rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 28 lipca 1856 r. № 137 austr. Dz. U. P.;
3) w § 352 ustęp 4 rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 5 maja 1897 r. № 112 austr. Dz. U. P.;
4) w § 15 ustęp 2 rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 15 marca 1898 r. № 55 austr. Dz. U. P.;
5) w § 41 ustęp 2 i § 81 ustęp 2 rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 8 maja 1905 r. № 75 austr. Dz. U. P.;
6) w § 1 ustęp 4 rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1907 r. № 271 austr. Dz. U. P., w brzmieniu ustalonern rozporządzeniem Ministerstwa Sprawiedliwości z d. 11 stycznia 1914 r. № 4 austr. Dz. U. P.

Zastępuje się słowami: "50,000 marek polskich".

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.