Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.19.102

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 1 marca 1920 r.
w sprawie zmiany podziału na grupy zarobkowe ubezpieczonych w Kasie Chorych w Sosnowcu (dla powiatu będzińskiego) w myśl postanowień Dekretu z dnia ligo stycznia 1919 r. "o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby" oraz w sprawie podwyższenia wysokości składek.

Na mocy art. 43, 89 i 185 Dekretu z dnia 11 - go stycznia 1919 r. do chwili wejścia w życie ustawy o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby, względnie do chwili ukonstytuowania się organów Kasy Chorych w Sosnowcu na wniosek komisarza tej Kasy, zarządzam co następuje:
Art.  1.

Ubezpieczeni w myśl postanowień Dekretu z dnia 11 - go stycznia 1919 r. mają być zaliczeni do następujących grup zarobkowych:

Grupa zarobkowa

DLA ZAROBKUJĄCYCH

Płaca ustawowa wynosi dziennie

dziennie

albo tygodniowo

albo miesięcznie

W MARKACH

I.

do

4.00

do

24.00

do

100.

3.00

II.

ponad

4.00

"

6.00

pon.

24.00

"

36.00

pon.

100.

"

150.

5.00

III.

"

6.00

"

8.00

"

36.00

"

48.00

"

150.

"

200.

7.00

IV.

"

8.00

"

10.00

"

48.00

"

60.00

"

200.

"

250.

9.00

V.

"

10.00

"

12.00

"

60.00

"

72.00

"

250.

"

300.

11.00

VI.

"

12.00

"

16.00

"

72.00

"

96.00

"

300.

"

400.

14.00

VII.

"

16.00

"

20.00

"

96.00

"

120.00

"

400.

"

500.

18.00

VIII.

"

20.00

"

24.00

"

120.00

"

144.00

"

500.

"

600.

22.00

IX.

"

24.00

"

28.00

"

144.00

"

168.00

"

600.

"

700.

26.00

X.

"

28.00

"

32.00

"

168.00

"

192.00

"

700.

"

800.

30.00

XI.

"

32.00

"

36.00

"

192.00

"

216.00

"

800.

"

900.

34.00

XII.

"

36.00

"

"

216.00

"

"

900.

"

36.00

Art.  2.

Wysokość składki od chwili otwarcia Kasy Chorych, aż do wejścia w życie ustawy o obowiązkowem ubezpieczeniu, względnie do chwili ukonstytuowania się organów Kasy ustalam na 6½%.

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem 1 - go marca 1920 r.