Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.89.658

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 listopada 1921 r.

USTAWA
z dnia 26 października 1921 r.
o zmianie opłaty stemplowej od pisemnych zobowiązań dłużnych (skryptów dłużnych) na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Art.  1.

Wymienione w poz. 53 taryfy pruskiej ustawy o opłatach stemplowych z dnia 30 czerwca 1909 r. (Pruski Zb. Ust. str. 535) stawki zmienia się w sposób następujący:

a) stawki stemplowe od skryptów dłużnych, podane w części I dział (1), następnie w części II dział (1), wreszcie w części III dział (1), podwyższa się z l/12%, względnie 1/50%, na 1% (jeden od sta);
b) w części I dział (2) pod nagłówkiem "Zniżki" skreśla się cały ustęp b) liczby 1 - 7;
c) w części I dział (3) pod nagłówkiem "Uwolnienia" ustęp a) zmienia się wyrażenie: "jedna dwunasta od sta" na: "jeden od sta".
d) w części II dział (3) ma opiewać: "Odnośnie do przedłużenia terminu zwrotu obowiązują postanowienia części 1 dział (3) nagłówek "Uwolnienia" ustępy a) i e).
Art.  2.

Wszystkie inne postanowienia wymienionej pozycji taryfy pozostają w mocy.

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie w miesiąc po ogłoszeniu.

Art.  4.

Wykonanie tej ustawy powierza się Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej.