Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1865

| Akt oczekujący
Wersja od: 2 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 17 września 2019 r.
w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2019 r. poz. 1169) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się, w załączniku do rozporządzenia, granice i obszar wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 października 1992 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie (Dz. U. poz. 407, z późn. zm.).
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZAR WOLNEGO OBSZARU CELNEGO NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE

Wolny obszar celny jest zlokalizowany w budynku Terminalu Pasażerskiego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie i stanowi strefę zamkniętą odcinkami ścian określonymi w poniższym opisie granicy wolnego obszaru celnego.

Z uwagi na usytuowanie wewnątrz budynku, odgraniczenie wolnego obszaru celnego stanowią trwałe elementy budowlane.

Opis przebiegu granic wolnego obszaru celnego jest przedstawiony na mapie w skali 1:5000. Dokument zawierający opis przebiegu granic wolnego obszaru celnego wraz z mapą jest przechowywany u zarządzającego wolnym obszarem celnym oraz w postaci kopii we właściwej miejscowo izbie administracji skarbowej nadzorującej wolny obszar celny oraz w Ministerstwie Finansów.

Granicę wolnego obszaru celnego na poziomie 0 w Terminalu A stanowią następujące odcinki ścian:

1) trzy odcinki ściany o długości: 1 m, 5,3 m i 3 m, w pomieszczeniach 0.156.1 i 0.156;
2) ściana o długości 16,7 m w pomieszczeniu 0.162;
3) przestrzeń o szerokości 29,2 m w pomieszczeniu 0.162;
4) przestrzeń o szerokości 9,4 m w pomieszczeniu 0.162;
5) ściana o długości 15,7 m w pomieszczeniu 0.162;
6) przestrzeń o szerokości 3,2 m w pomieszczeniu 0.159;
7) ściana o długości 24,6 m w pomieszczeniu 0.159;
8) dwa odcinki ściany o długości 79,4 m i 21 m, w pomieszczeniach 0.160 i 0.223;
9) ściana o długości 3 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 0.225;
10) trzy odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 0.219;
11) sześć odcinków ściany o długości: 2,8 m, 1,5 m, 4 m, 2,8 m, 4 m i 1,6 m, w pomieszczeniach 0.225 i 0.226;
12) dwa odcinki ściany o długości 21 m i 12,4 m, w pomieszczeniach 0.223 i 0.160;
13) cztery odcinki ściany o długości: 10,2 m z trzema otworami drzwiowymi, 6,2 m, 2 m z otworem drzwiowym i 4 m, w pomieszczeniu 0.160;
14) sześć odcinków ściany o długości: 3,9 m, 0,8 m, 5,4 m, 0,8 m, 3,9 m i 2,2 m z czterema otworami drzwiowymi, wzdłuż podestu 0.136;
15) trzy odcinki ściany o długości: 67,6 m z jedenastoma otworami drzwiowymi, 16,8 m z otworem drzwiowym i 3 m z otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 0.160;
16) ściana o długości 12 m w pomieszczeniu 0.029;
17) dwa odcinki ściany o długości 3,2 m z otworem drzwiowym i 2,3 m z otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 0.160;
18) cztery odcinki ściany o długości: 14,5 m, 3,7 m, 9,4 m i 4,5 m, w pomieszczeniach: 0.020, 0.020.1 i 0.020.2;
19) dwa odcinki ściany o długości 1,4 m i 2,8 m, w pomieszczeniu 0.046;
20) ściana stanowiąca obudowę szybu windowego 0.041;
21) klatka schodowa 0.038;
22) ściana o długości 5,7 m z dwoma otworami drzwiowymi w pomieszczeniu 0.056;
23) sześć odcinków ściany o długości: 2,3 m, 5,7 m, 10,1 m, 5,7 m, 5,2 m i 6,7 m, w pomieszczeniu 0.075;
24) dwa odcinki ściany o długości 5,9 m i 30,6 m, w pomieszczeniu 0.075.2;
25) przegroda o długości 6,3 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 0.160;
26) trzy odcinki ściany o długości: 30,6 m, 12,8 m i 17,7 m, w pomieszczeniach: 0.179.1, 0.179.4, 0.179.3 i 0.179.2;
27) ściana o długości 5,6 m z dwoma otworami drzwiowymi w pomieszczeniu 0.114;
28) klatka schodowa 0.127;
29) dwa odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 0.126;
30) dwa odcinki ściany o długości 0,6 m i 5,9 m w pomieszczeniu 0.123;
31) ściana o długości 5,6 m w pomieszczeniu 0.114;
32) ściana o długości 14,4 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 0.160;
33) dwa odcinki ściany o długości 1,8 m i 1,9 m w pomieszczeniu 0.142;
34) ściana o długości 28,5 m w pomieszczeniach: 0.145, 0.146, 0.147, 0.148 i 0.149;
35) ściana o długości 3,8 m w pomieszczeniu 0.149;
36) przestrzeń o szerokości 3,3 m w pomieszczeniu 0.160;
37) dwa odcinki ściany o długości 2,5 m i 28,7 m z dwoma otworami drzwiowymi, w pomieszczeniu 0.160;
38) ściana o długości 3,4 m i przegroda o długości 3,2 m z otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 0.159.

Granicę wolnego obszaru celnego na poziomie 100 stanowią następujące odcinki ścian:

1) dwa odcinki ściany o długości 6,5 m i 47,2 m, w pomieszczeniach: 1.064, 1.065.5, 1.065.2, 1.065.3 i 1.065.4C i 1.065.4D;
2) trzy odcinki ściany o długości: 1,6 m z otworem drzwiowym, 5 m i 4 m, w pomieszczeniu 1.116;
3) przestrzeń o szerokości 14,2 m w pomieszczeniu 1.116;
4) przestrzeń o szerokości 1,7 m, w pomieszczeniu 1.116;
5) ściana o długości 12,4 m w pomieszczeniu 1.133.3;
6) ściana o długości 2,6 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 1.133.3;
7) cztery odcinki ściany o długości: 4,3 m w pomieszczeniu 1.109.1, 11 m w pomieszczeniach: 1.109.1, 1.109.2, 1.109.3, 1.109.4 i 1.109.5, 15,4 m w pomieszczeniach 1.109.5, 1.100 z otworem drzwiowym, 1.103.1, 1.103.2 i 1.093 i 3,2 m w pomieszczeniu 1.093;
8) dwa odcinki ściany o długości 2,4 m i 3,3 m, w pomieszczeniu 1.068;
9) ściana o długości 55,2 m w pomieszczeniach: 1.068, 1.089, 1.060 i 1.058;
10) ściana o długości 11,4 m w pomieszczeniach: 1.058, 1.058.1, 1.058.2, 1.056 i 1.056.1;
11) ściana o długości 17,7 m z dwoma otworami drzwiowymi w pomieszczeniu 1.008;
12) pięć odcinków ściany o długości: 11,3 m, 25,5 m z otworem drzwiowym, 4 m, 2 m i 7,1 m, w pomieszczeniu 1.016;
13) trzy odcinki ściany o długości: 5,6 m w pomieszczeniu 1.012.3, 7,2 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 1.008 i 2,5 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 1.008;
14) cztery odcinki ściany o długości: 1 m, 3,3 m i 19,2 m z dwoma otworami drzwiowymi i 11,2 m w pomieszczeniu 1.008;
15) ściana o długości 13,9 m w pomieszczeniu 1.008;
16) ściana o długości 30,6 m w pomieszczeniach 1.008 i 1.003 z otworem drzwiowym;
17) trzy odcinki ściany o długości: 86 m w pomieszczeniach: 1.008, 1.005 z otworem drzwiowym, 1.008, 1.006 z otworem drzwiowym, 1.008, 1.007 z otworem drzwiowym, 1.008, 3,3 m i 1,3 m w pomieszczeniu 1.008;
18) dwa odcinki ściany o długości 8,1 m z otworem drzwiowym i 0,9 m, w pomieszczeniu 1.008;
19) dwa odcinki ściany o długości 0,9 m z otworem drzwiowym i 0.8 m z otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 1.123 i ściana stanowiąca obudowę szybu windowego 1.122;
20) dwa odcinki ściany o długości 0,9 m i 11,3 m, w pomieszczeniu 1.124;
21) ściana o długości 55 m w pomieszczeniach: 1.124, 1.140 z otworem drzwiowym, 1.142, 1.157 i 1.165, 1.163 z otworem drzwiowym i 1.171;
22) dwa odcinki ściany o długości 17,4 m z otworem drzwiowym i 5,5 m, w pomieszczeniu 1.178;
23) pięć odcinków ściany o długości: 6,7 m z bramą i otworem drzwiowym, 5,6 m, 0,5 m, 4,7 m i 18,6 m z otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 1.194;
24) ściana o długości 59,7 m w pomieszczeniach: 1.177.1, 1.156 z otworem drzwiowym, 1.130 i 1.123;
25) ściana o długości 13,9 m w pomieszczeniu 1.906;
26) trzy odcinki ściany o długości: 3 m w pomieszczeniu 1.914, 7,5 m w pomieszczeniach: 1.914, 1.915 i 1.916 oraz 7,4 m w pomieszczeniach: 1.916, 1.907.1 i 1.917;
27) ściana o długości 9 m w pomieszczeniu 1.907;
28) cztery odcinki ściany o długości: 2,4 m, 14,1 m i 1,3 m, w pomieszczeniach 1.908 i 1.924 oraz 1,1 m w pomieszczeniu 1.925;
29) ściana stanowiąca obudowę szybu windowego 1.926;
30) trzy odcinki ściany o długości: 2,2 m, 4,9 m i 2,2 m, w pomieszczeniu 1.927;
31) dwa odcinki ściany o długości 1,9 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 1.929 i 20,2 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 1.487;
32) ściana o długości 24,9 m w pomieszczeniach: 1.487, 1.488 z otworem drzwiowym, 1.486 z otworem drzwiowym i 1.485 z otworem drzwiowym;
33) ściana o długości 42,6 m w pomieszczeniach 1.487 z otworem drzwiowym i 1.906;
34) dwa odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 1.747;
35) dwa odcinki ściany o długości 1,5 m i 3,4 m, w pomieszczeniu 1.748;
36) klatka schodowa 1.750 z otworem drzwiowym;
37) klatka schodowa 1.380 z otworem drzwiowym;
38) trzy odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 1.378;
39) dwa odcinki ściany o długości 2,4 m z otworem drzwiowym i 2,6 m, w pomieszczeniu 1.375;
40) klatka schodowa 1.298 z otworem drzwiowym;
41) dwa odcinki ściany o długości 1,8 m i 2,5 m z otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 1.302;
42) trzy odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 1.296;
43) ściana o długości 18 m w pomieszczeniach 1.470 i 1.831.1;
44) ściana o długości 3,1 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 1.831.1;
45) dwa odcinki ściany o długości 2,48 m i 4 m, w pomieszczeniu 1.831.1;
46) trzy odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 1.830;
47) dwa odcinki ściany o długości 5,5 m i 0,35 m, w pomieszczeniu 1.831.1;
48) klatka schodowa 1.831;
49) ściana o długości 17,75 m z dwoma otworami drzwiowymi i śluzą kierunkową w pomieszczeniu 1.831.1;
50) ściana o długości 2,9 m w pomieszczeniu 1.831.1;
51) trzy odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 1.858;
52) klatka schodowa 1.859;
53) ściana o długości 27,7 m w pomieszczeniach 1.831.1 z otworem drzwiowym i 1.470;
54) ściana o długości 28,4 m w pomieszczeniach: 1.470 z otworem drzwiowym, 1.469 z otworem drzwiowym, 1.468 z otworem drzwiowym, 1.423 z otworem drzwiowym i 1.422 z otworem drzwiowym.

Granicę wolnego obszaru celnego na poziomie 200 w Terminalu A stanowią następujące odcinki ścian:

1) ściana o długości 140,2 m w pomieszczeniach: 2.345, 2.379, 2.363A, 2.364G i 2.384;
2) pięć odcinków ściany o długości: 12,8 m, 1,1 m, 2 m z wejściem do rękawa, 1,1 m, w pomieszczeniu 2.384 oraz 8 m w pomieszczeniu 2.383;
3) cztery odcinki ściany o długości: 27 m, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.383;
4) cztery odcinki ściany o długości: 38,8 m w pomieszczeniach: 2.383, 2.358 i 2.365, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.365;
5) cztery odcinki ściany o długości 38,8 m w pomieszczeniach 2.365 i 2.360, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m w pomieszczeniu 2.360;
6) cztery odcinki ściany o długości: 55,7 m w pomieszczeniach: 2.360, 2.358.1 i 2.343, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.343;
7) cztery odcinki ściany o długości: 53,2 m w pomieszczeniach 2.343 i 2.338, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.338;
8) cztery odcinki ściany o długości: 58,1 m w pomieszczeniach: 2.338, 2.358.1 i 2.332, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.332;
9) cztery odcinki ściany o długości: 55,8 m w pomieszczeniach 2.332 i 2.318, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.318;
10) cztery odcinki ściany o długości: 62,7 m w pomieszczeniach: 2.318, 2.212 i 2.211, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.211;
11) cztery odcinki ściany o długości: 84,3 m w pomieszczeniach: 2.211, 2.151 i 2.083, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.083;
12) cztery odcinki ściany o długości: 74,9 m w pomieszczeniach 2.083 i 2.054, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.054;
13) cztery odcinki ściany o długości: 74,9 m w pomieszczeniach 2.054, 2.019 i 2.040, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.040;
14) cztery odcinki ściany o długości: 60,3 m w pomieszczeniach: 2.040, 2.019 i 2.021, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.021;
15) ściana o długości 17,5 m w pomieszczeniach 2.021 i 2.009;
16) cztery odcinki ściany o długości: 10,3 m, 1,1 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,1 m, w pomieszczeniu 2.009;
17) cztery odcinki ściany o długości: 7,7 m w pomieszczeniach 2.009 i 2.004, 1,1 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,1 m, w pomieszczeniu 2.004;
18) ściana o długości 10,3 m w pomieszczeniu 2.004;
19) cztery odcinki ściany o długości: 26,8 m w pomieszczeniach 2.004 i 2.020, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.020;
20) cztery odcinki ściany o długości: 38,9 m w pomieszczeniach 2.020 i 2.032, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.032;
21) cztery odcinki ściany o długości: 36,4 m w pomieszczeniach 2.032 i 2.047, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.047;
22) cztery odcinki ściany o długości: 38,8 m w pomieszczeniach 2.047 i 2.074, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.074;
23) cztery odcinki ściany o długości: 41,1 m w pomieszczeniach 2.074 i 2.084, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.084;
24) cztery odcinki ściany o długości: 31,5 m w pomieszczeniach 2.084 i 2.092, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.092;
25) ściana o długości 45,6 m w pomieszczeniach 2.092 i 2.212;
26) ściana o długości 18,7 m w pomieszczeniach 2.096.1 i 2.096 z otworem drzwiowym;
27) ściana o długości 5,1 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 2.096;
28) trzy odcinki ściany o długości: 10,3 m w pomieszczeniach: 2.138, 2.146 z otworem drzwiowym i 2.108 oraz 4,6 m i 2,5 m, w pomieszczeniach 2.108 i 2.121;
29) dwa odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 2.122 z otworem drzwiowym i 2.128 z otworem drzwiowym;
30) klatka schodowa 2.136 z otworem drzwiowym;
31) ściana o długości 4,6 m w pomieszczeniu 2.142;
32) ściana o długości 3,3 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 2.146;
33) dwa odcinki ściany o długości 1,8 m i 5,8 m, w pomieszczeniach 2.159 i 2.168;
34) trzy odcinki ściany o długości: 0,4 m, 6,3 m i 2,3 m, w pomieszczeniu 2.178;
35) ściana o długości 4,5 m w pomieszczeniu 2.146;
36) dwa odcinki ściany o długości 1,6 m i 1 m, w pomieszczeniu 2.193;
37) ściana stanowiąca obudowę szybu windowego 2.201;
38) klatka schodowa 2.194;
39) ściana o długości 3,73 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 2.200;
40) dwa odcinki ściany o długości 3,42 m i 2,85 m, w pomieszczeniu 2.199;
41) ściana o długości 6,69 m w pomieszczeniu 2.195;
42) przestrzeń o szerokości 33,9 m oddzielająca pomieszczenie 2.218 od pomieszczenia 2.221;
43) dwa odcinki ściany o długości 6,5 m i 6,2 m, w pomieszczeniu 2.237;
44) trzy odcinki ściany o długości: 3,2 m, 0,4 m i 3,7 m z otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 2.300;
45) klatka schodowa 2.251;
46) dwa odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 2.247;
47) dwa odcinki ściany o długości 1,1 m i 8,2 m z dwoma otworami drzwiowymi, w pomieszczeniu 2.300;
48) trzy odcinki ściany o długości: 2,2 m, 7 m i 0,4 m, w pomieszczeniu 2.265;
49) ściana o długości 5,8 m w pomieszczeniach 2.279 i 2.282;
50) trzy odcinki ściany o długości: 5,9 m z dwoma otworami drzwiowymi w pomieszczeniu 2.294.1, 9 m i 3 m, w pomieszczeniach: 2.294.1, 2.294.4 i 2.294.3;
51) dwa odcinki ściany o długości 8,3 m z dwoma otworami drzwiowymi i 4,6 m, w pomieszczeniu 2.313;
52) ściana o długości 3,4 m w pomieszczeniu 2.322;
53) sześć odcinków ściany o długości: 1,1 m, 12,3 m, 3,8 m, 7,2 m, 19,6 m i 29,7 m, w pomieszczeniu 2.437;
54) ściana o długości 4 m w pomieszczeniu 2.541;
55) przestrzeń o szerokości 40,1 m oddzielająca pomieszczenie 2.484 od pomieszczenia 2.541;
56) ściana o długości 3,5 m w pomieszczeniu 2.541;
57) dwa odcinki ściany o długości 7,6 m i 23,1 m, w pomieszczeniu 2.543;
58) cztery odcinki ściany o długości: 2 m, 2,3 m, 11,7 m i 5,2 m, w pomieszczeniu 2.544;
59) ściana o długości 8,1 m z otworem drzwiowym wzdłuż pomieszczenia 2.541;
60) dwa odcinki ściany o długości 5,9 m i 19,4 m, w pomieszczeniu 2.540;
61) trzy odcinki ściany o długości: 11,4 m, 2,1 m i 21,8 m, w pomieszczeniu 2.540;
62) dwa odcinki ściany o długości 34,2 m i 21,2 m, w pomieszczeniach 2.600 i 2.607;
63) ściana o długości 7,6 m w pomieszczeniach 2.627 i 2.628;
64) ściana o długości 12,8 m w pomieszczeniach: 2.612, 2.610, 2.609 i 2.608;
65) dwa odcinki ściany o długości 9,3 m i 3,6 m w pomieszczeniu 2.600;
66) cztery odcinki ściany o długości: 2,2 m, 4,8 m, 0,6 m i 3,2 m, w pomieszczeniach: 2.618, 2.617 i 2.616;
67) dwa odcinki ściany o długości 1,2 m i 4,1 m, w pomieszczeniu 2.635;
68) ściana o długości 3,4 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 2.630.

Granicę wolnego obszaru celnego na poziomie 300 w Terminalu A stanowią następujące odcinki ścian:

1) balustrada o długości 4,2 m na kładce 3.090;
2) trzy odcinki ściany, stanowiące obudowę szybu windowego 3.081;
3) trzy odcinki ściany o długości: 1,3 m, 9,4 m i 8,1 m, w pomieszczeniach: 3.072, 3.073 i 3.074;
4) sześć odcinków ściany o długości: 12,8 m, 1,2 m, 7,8 m, 1,2 m, 20,9 m i 26,7 m, w pomieszczeniach: 3.074, 3.078, 3.080, 3.079, 3.110.2 i 3.110.1;
5) trzy odcinki ściany o długości: 4,6 m, 3,1 m i 4,6 m, w pomieszczeniu 3.128;
6) odcinek ściany o długości 9,5 m z dwoma otworami drzwiowymi w pomieszczeniu 3.110;
7) dwa odcinki ściany o długości 8 m i 9,3 m, w pomieszczeniach 3.093 i 3.093.1;
8) trzy odcinki ściany o długości: 7,2 m, 7,8 m i 10,2 m, w pomieszczeniach: 3.080, 3.079, 3.078 i 3.075;
9) trzy odcinki ściany o długości: 6,6 m, 3,1 m i 6,6 m, w pomieszczeniach 3.095 i 3.107;
10) dwa odcinki ściany o długości 9,4 m i 1,9 m, w pomieszczeniach: 3.094, 3.094.2 i 3.091;
11) przestrzeń o szerokości 8 m w pomieszczeniu 3.072;
12) balustrada o długości 0,7 m wzdłuż kładki 3.090;
13) schody ruchome 3.119 i schody 3.120, stanowiące łącznik do poziomu odlotów 200;
14) balustrada o długości 48,7 m wzdłuż pomieszczenia 3.068.1;
15) balustrada o długości 5,8 m wzdłuż kładki 3.221;
16) balustrada o długości 11 m w pomieszczeniu 3.362;
17) przestrzeń o szerokości 4 m oddzielająca pomieszczenie 3.361 od 3.362;
18) dwa odcinki ściany o długości 3,6 m i 1,4 m, w pomieszczeniu 3.668.1;
19) dwa odcinki ściany o długości 3,4 m i 1,3 m, w pomieszczeniu 3.668.3;
20) ściana o długości 3,8 m w pomieszczeniu 3.668.2;
21) dwa odcinki ściany o długości 0,7 m i 4,5 m, w pomieszczeniu 3.224;
22) ściana o długości 9 m w pomieszczeniu 3.233;
23) ściana o długości 4,7 m z dwiema śluzami i balustrada o długości 3,2 m, w pomieszczeniu 3.233;
24) trzy odcinki ściany o długości: 4,7 m, 9,7 m i 4,7 m, w pomieszczeniach: 3.237, 3.235 i 3.234;
25) dwa odcinki ściany o długości 3,3 m i 2,5 m, w pomieszczeniu 3.233;
26) odcinek ściany o długości 19,7 m z pięcioma otworami drzwiowymi w pomieszczeniu 3.270;
27) ściana o długości 7,8 m w pomieszczeniu 3.270;
28) dwa odcinki balustrady o długości 4,7 m i 1,5 m, w pomieszczeniu 3.270 i wzdłuż kładki 3.269;
29) trzy odcinki ściany, stanowiące obudowę szybu windowego 3.280;
30) balustrada o długości 4,2 m wzdłuż kładki 3.269;
31) schody ruchome 3.242 i schody 3.241, stanowiące łącznik do poziomu odlotów 200;
32) dwa odcinki balustrady o długości 0,7 m i 11,1 m w pomieszczeniu 3.270;
33) dwa odcinki balustrady o długości 5,6 m i 5,8 m, w pomieszczeniu 3.233 i wzdłuż kładki 3.221;
34) balustrada o długości 97,2 m wzdłuż kładki 3.068.2;
35) balustrada o długości 2,9 m wzdłuż kładki 3.966.1;
36) ściana o długości 6,8 m w pomieszczeniu 3.966;
37) cztery odcinki ściany o długości: 3,6 m, 9,2 m, 10,3 m i 5,3 m, w pomieszczeniach: 3.967, 3.968, 3.969, 3.970 i 3.971;
38) schody i schody ruchome, w pomieszczeniu 3.966.2;
39) dwa odcinki ściany o długości 3,6 m i 6,6 m, w pomieszczeniu 3.976;
40) balustrada o długości 2,9 m wzdłuż śluzy 3.978;
41) balustrada o długości 231,2 m wzdłuż pomieszczeń 3.068.2 i 3.068.3;
42) cztery odcinki balustrady o długości: 4,3 m wzdłuż pomieszczenia 3.068.3, 3,7 m, 1,4 m z wejściem do rękawa i 3,7 m, wzdłuż pomieszczenia 3.311;
43) cztery odcinki balustrady o długości: 24,8 m wzdłuż pomieszczenia 3.068.3, 10,9 m, 1,9 m z wejściem do rękawa i 10,9 m, wzdłuż pomieszczenia 3.309;
44) cztery odcinki balustrady o długości: 38,8 m wzdłuż pomieszczenia 3.068.3, 10,9 m, 1,9 m z wejściem do rękawa i 10,9 m, wzdłuż pomieszczenia 3.307;
45) cztery odcinki balustrady o długości: 38,8 m wzdłuż pomieszczenia 3.068.3, 10,9 m, 1,9 m z wejściem do rękawa i 10,9 m, wzdłuż pomieszczenia 3.304;
46) cztery odcinki balustrady o długości: 55,6 m wzdłuż pomieszczenia 3.068.2, 10,9 m, 1,9 m z wejściem do rękawa i 10,9 m, wzdłuż pomieszczenia 3.301;
47) cztery odcinki balustrady o długości: 53,3 m wzdłuż pomieszczenia 3.068.2, 10,9 m, 1,9 m z wejściem do rękawa i 10,9 m, wzdłuż pomieszczenia 3.298;
48) cztery odcinki balustrady o długości: 58,3 m wzdłuż pomieszczenia 3.068.2, 10,9 m, 1,9 m z wejściem do rękawa i 10,9 m, wzdłuż pomieszczenia 3.283;
49) cztery odcinki balustrady o długości: 55,6 m wzdłuż pomieszczenia 3.068.2, 10,9 m, 1,9 m z wejściem do rękawa i 10,9 m, wzdłuż pomieszczenia 3.258;
50) balustrada o długości 62 m wzdłuż pomieszczenia 3.068.1;
51) ściana o długości 5,7 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 3.068.1.

Łączny obszar wolnego obszaru celnego wynosi 46 156 m2.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1059).