Zmiana obszaru właściwości Sądu Powiatowego w Świnoujściu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.6.41

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 lutego 1973 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 14 lutego 1973 r.
w sprawie zmiany obszaru właściwości Sądu Powiatowego w Świnoujściu.

Na podstawie art. 5 § 1 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40, z 1967 r. Nr 13, poz. 55 i z 1969 r. Nr 13, poz. 98) zarządza się, co następuje:
Sąd Powiatowy w Świnoujściu rozpoznaje sprawy z terenu powiatu miejskiego Świnoujście.
Traci moc § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1950 r. o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych (Dz. U. Nr 54, poz. 496) w części dotyczącej powierzenia Sądowi Powiatowemu w Świnoujściu rozpoznawania spraw z terenu powiatu wolińskiego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.