Art. 11. - Zmiana niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.697

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 września 2019 r.
Art.  11.  1

 (uchylony).

1 Art. 11 uchylony przez art. 17 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1590) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 września 2019 r.