Art. 21. - Zmiana niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.42.304

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1954 r.
Art.  21.
1.
Po przeprowadzeniu postępowania weryfikacyjnego komisja weryfikacyjna wydaje orzeczenie, w którym:
1)
albo przywraca prawo do zaopatrzenia emerytalnego,
2)
albo orzeka o pozbawieniu prawa do zaopatrzenia emerytalnego, co powoduje wygaśnięcie praw emerytalnych danej osoby i pozostałych po niej członków rodziny.
2.
Orzeczenia komisji weryfikacyjnej są ostateczne.
3.
Wygaśnięcie praw emerytalnych obejmuje wszystkie świadczenia za okres ubiegły; osoba interesowana nie ma jednak obowiązku zwrotu świadczeń już otrzymanych.