Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.6.41

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lutego 1961 r.
Art.  3.

Ministrowie Obrony Narodowej, Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych oraz Zdrowia i Opieki Społecznej określą w drodze rozporządzenia zasady i tryb usprawiedliwiania niestawiennictwa oskarżonych, świadków i innych uczestników procesu z powodu choroby.