Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.23.124

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 marca 1921 r.

USTAWA
z dnia 22 lutego 1921 r.
zmieniająca niektóre postanowienia ustaw o postępowaniu sądowem cywilnem, obowiązujących w b. dzielnicy austrjackiej.

Art.  1.

Norma jurysdykcyjna z dnia 1 sierpnia 1895 r. (Austr. Dz. Ust № 111) ulega zmianom następującym:

1) W § 7 a i w § 60 kwotę "25,000" koron zastępuje się kwotą "100,000" mk.;
2) W § 49 liczb. 1 i w § 51 ust. 1 słowa: "dwóch tysięcy pięciuset koron" zastępują się słowami: "dziesięciu tysięcy marek".
Art.  2.

Procedura cywilna z dnia 1 sierpnia 1895 r. (Austr. Dz. Ust. № 113) ulega zmianom następującym:

1) W pierwszym ustępie § 29 słowa: "dwóch tysięcy pięciuset koron" zastępuje się słowami: "dziesięciu tysięcy marek";
2) w § 117 wyrazy: "tysiąca koron" zastępuje się słowami: "pięciu tysięcy marek";
3) w ustępie pierwszym § 199 słowa: "pięciuset koron" zastępuje się słowami: "dwa tysiące marek";
4) w ustępie pierwszym § 200 słowa: "tysiąca koron" zastępuje się słowami: "cztery tysiące marek.";
5) w ustępie pierwszym § 220 słowa: "pięćset koron" zastępuje się słowami: "dwa tysiące marek"" słowa: "tysiąc koron" - słowami: "cztery tysiące marek", a słowa: "trzy tysiące koron" - słowami: "dwanaście tysięcy marek";
6) w ustępie pierwszym liczba 7 § 224 słowa: "pięciuset koron" zastępuje się stówami: "tysiąc marek";
7) w ustępie trzecim § 227 słowa: "25,000 koron" zastępuje się słowami: "100,000 marek";
8) w § 448 wyrazy: "pięciuset koron" zastępuje się wyrazami: "tysiąc marek";
9) w ustępie trzecim § 502 wyrazy: "2,500 koron" zastępuje się wyrazami: "10,000 marek".
Art.  3.

W § 30 ustawy o sądach przemysłowych z dnia 27 listopada 1896 r. (Austr. Dz. Ust. № 218) słowa: "pięciuset koron" zastępuje się słowami: "tysiąc marek".

Art.  4.

W § 4 ces. rozporządzenia z dnia 22 lipca 1915 r. (Austr. Dz. Ust. № 203) o odnowieniu i sprostowaniu granic, wyrazy: "pięciuset koron" zastępuje się wyrazami: "dwa tysiące marek".

Art.  5.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1921 r. Nie ma ona zastosowania do spraw cywilnych, które przed tym dniem weszły do sądu, z wyjątkiem sporów cywilnych w których postępowanie, spoczywające lub przerwane będzie podjęte po dniu 1 kwietnia 1921 r.

Art.  6.

Wykonanie tej ustawy poleca się Ministrowi Sprawiedliwości.