Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.112.742

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 grudnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 16 października 1920 r.
o zmianie klasyfikacji towarów przy ochronie znaków towarowych.

Na podstawie art. 28 dekretu z dnia 3 stycznia 1918 r. o tymczasowej organizacji władz naczelnych (Dz. Pr. Kr. Poi. № 1 z 1918 r. poz. 1) oraz art. 8 dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. o ochronie znaków towarowych (Dz. Pr. P. P. z 1919 r. № 13 poz. 139) zarządzam co następuje:
Art.  1.

§ 1 mego rozporządzenia wykonawczego z dnia 20 marca 1919 r. do dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. o ochronie znaków towarowych (Monitor Polski № 72 z 1919 r.) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"Ustanawia się następujące klasy towarów:

1. Metale, wyroby metalowe, narzędzia, instrumenty i maszyny;

2. Wyroby kamienne, gliniane, glinkowe i szklane;

3. Papier i wyroby z niego, wyroby z drzewa, słomy, kości, gumy i skóry;

4. Przędza, wełna, nici, jedwab, tkaniny, odzież i stroje;

5. Napoje (wino, piwo, koniak, wódka, likiery), środki żywnościowe i wytwory rolnictwa;

6. Towary apteczne (wyroby farmaceutyczne), wody mineralne (naturalne i sztuczne), zapałki i podpałki, pasty do obuwia, smary, tłuszcze techniczne, perfumerja, mydła, kosmetyki oraz wszelkie inne wytwory chemiczne".

Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1-go stycznia 1921 r.