Zmiana granic województw poleskiego i wołyńskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.82.649

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 29 listopada 1930 r.
o zmianie granic województw poleskiego i wołyńskiego.

Na podstawie art. 44 ust. 5 Konstytucji postanawiani co następuje:

Z obszaru województwa poleskiego wyłącza się powiat sarneński i włączą się go do obszaru województwa wołyńskiego.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych i wszystkim zainteresowanym ministrom.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu.