Zmiana granic powiatu bialskiego i włodawskiego w województwie lubelskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.28.189

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 marca 1931 r.
o zmianie granic powiatu bialskiego i włodawskiego w województwie lubelskiem.

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austrjacko-węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austrjacko-węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacyj powiatowych (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 400) zarządza się co następuje:
Z gminy wiejskiej Wisznice w powiecie włodawskim, województwie lubelskiem wyłącza się wieś Romaszki i włącza się ją do gminy wiejskiej Rossosz w powiecie bialskim, temże województwie.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1931 r.