Zmiana granic powiatów: tureckiego, konińskiego i kolskiego w województwie poznańskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.18.115

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 lutego 1939 r.
o zmianie granic powiatów: tureckiego, konińskiego i kolskiego w województwie poznańskim.

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austriacko - węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austriacko-węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacji powiatowych (Dz. U. R. P. Nr 64, poz. 400) zarządza się co następuje:
Z powiatu konińskiego w województwie poznańskim wyłącza się: gminę miejską Tuliszków; gminę wiejską Władysławów; część gminy wiejskiej Tuliszków, a mianowicie gromady: Bogusławice, Dryja, Gadów, Grabowiec, Grzymiszew, Kiszewy, Krempa, Nowy Świat, Ogorzelczyn, Piaski, Ruda, Szmaszew, Tarnowa, Wróblina i Zadwórna-wieś; część gminy wiejskiej Piorunów, a mianowicie gromady: Beznazwa, Chylin, Głogowa, Jabłonna, Kamionka, Kuny, Leonia, Przyborów, Stawki, Stefania, Tarnowski Młyn, Wyszyna oraz wieś Cecylia z gromady Kałek - i włącza się je do powiatu tureckiego w tymże województwie.
Z powiatu kolskiego w województwie poznańskim wyłącza się: część gminy wiejskiej Brudzew, a mianowicie gromady. Bogdałów, Bogdałów kolonia, Bratuszyn, Brudzew, Chrząblice, Galewo - Huta - Józefów, Głowy, Izabelin, Kalinowa, Kolnica, Krwony, Kwiatków, Marulew, Tarnowa, Wincentów kolonia, Bierzmo - Nowa Wieś, Cichów, Olimpia; część gminy wiejskiej Koźmin, a mianowicie gromady: Dąbrowa, Janiszew, Koźmin wieś i kolonia, Kozubów, Kuźnica Janiszewska, Lekaszyn, Posoka i Sarbice - i włącza się je do powiatu tureckiego w tymże województwie.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1939 r.