Zmiana granic powiatów stopnickiego i pińczowskiego w województwie kieleckiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.17.95

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 marca 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 lutego 1931 r.
o zmianie granic powiatów stopnickiego i pińczowskiego w województwie kieleckiem.

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austrjacko - węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austrjacko - węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacyj powiatowych (Dz. U R. P. Nr. 64, poz. 400) zarządza się co następuje:
Z gminy wiejskiej Opatowiec w powiecie pińczowskim, województwie kieleckiem wyłącza się kolonję Kopałówka o powierzchni 14 ha 95 a i włącza się ją do gminy wiejskiej Busko w powiecie stopnickim, województwie kieleckiem.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1931 r.