Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.48.432

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 maja 1934 r.
o zmianie granic powiatów: kościańskiego, śremskiego, gostyńskiego i leszczyńskiego w województwie poznańskiem.

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany właściwości niektórych władz w zakresie podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 109, poz. 895) zarządza się co następuje:
§  1. Z powiatu kościańskiego w województwie poznańskiem wyłącza się gminy wiejskie; Dalewo i Wyrzeka - i włącza się je do powiatu śremskiego w temże województwie.
§  2. Z powiatu kościańskiego w województwie poznańskiem wyłącza się gminy wiejskie; Stankowo, Stężyca, Osowo Nowe, Dalabuszki Nowe oraz obszary dworskie: Osowo Stare i Dalabuszki Stare - i włącza się je do powiatu gostyńskiego w temże województwie.
§  3. Z powiatu kościańskiego w województwie poznańskiem wyłącza się gminy wiejskie: Boguszyn, Radomicko, Targowisko, Lipno, Górka Duchowna, Ratowice, Sulejewo, Popowo Woniewskie, Kąty-Maciejewo, Górka, Ziemnice, Miąskowo, Dłużyna oraz obszary dworskie: Boguszyn, Górka Duchowna, Sulejewo, Witosław i część obszaru dworskiego Bojanowo Stare, a mianowicie leśniczówki Błotkowo i Smolno obręb Nietąrzkowo parcele gruntowe karta 3 numery; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57/8, 63/21, 64/19, 62/53, 65/54, 66/52, o ogólnym obszarze 672,9936 ha - i włącza się je do powiatu leszczyńskiego w temże województwie.
§  4. Z powiatu śremskiego w województwie poznańskiem wyłącza się gminę wiejską Marjanowo oraz obszar dworski Rakówka - i włącza się je do powiatu kościańskiego w temże województwie.
§  5. Z powiatu śremskiego w województwie poznańskiem wyłącza się gminy wiejskie: Szczodrochowo i Kunowo oraz obszar dworski Szczodrochowo - i włącza się je do powiatu gostyńskiego w temże województwie.
§  6. Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§  7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 1934 r.