Zmiana granic powiatów czarnkowskiego i obornickiego, w województwie poznańskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.24.160

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 marca 1939 r.
o zmianie granic powiatów czarnkowskiego i obornickiego, w województwie poznańskim.

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 80, poz. 555) zarządza się co następuje:
Z gminy wiejskiej Połajewo, w powiecie czarnkowskim, województwie poznańskim, wyłącza się należące do gromady Boruszynek Nadleśnictwo:
1)
obręb Skrzetusz karta nr 3 parcele nr 41/1, 45/5, 46/6, 47/6, 48/6, 53/7, 94/2, 95/3 - o powierzchni 48.97.74 ha;
2)
obręb Stobnicko karta nr 1 parcele nr 403/165, 404/166, 405/167, 406/168, 407/168, 407/176 - o powierzchni 2.41.84 ha - i włącza się: grunta wymienione w pkt 1) do gminy wiejskiej Ryczywół, wymienione zaś w pkt 2) do gminy wiejskiej Oborniki Północ, w powiecie obornickim, w tymże województwie.
Z gminy wiejskiej Oborniki Północ, w powiecie obornickim, województwie poznańskim, wyłącza się należące do gromady Ludomicko parcele gruntowe obręb Ludomicko karta nr 1 parcele nr 266/131, 270/142, 269/148, 267/151, 268/153, 271/157, 272/159, 273/159, 274/188, 275/190, 294/191, 292/210 - o powierzchni 21.03.60 ha i włącza się je do gminy wiejskiej Połajewo, w powiecie czarnkowskim, w tymże województwie.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1939 r.