Zmiana granic okręgów sądu powiatowego w Starym Samborze, w okręgu sądu okręgowego w Samborze i sądu powiatowego w Dobromilu, w okręgu sądu okręgowego w Przemyślu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.54.480

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 czerwca 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 maja 1927 r.
o zmianie granic okręgów sądu powiatowego w Starym Samborze, w okręgu sądu okręgowego w Samborze i sądu powiatowego w Dobromilu, w okręgu sądu okręgowego w Przemyślu.

Na mocy § 2 ustawy z dnia 11 czerwca 1868 r. (Dz. p. p. austr. № 59) zarządzam co następuje:
Wyłącza się gminy Błożew Górna, Koniów, Towarnia i Wołcza Dolna z okręgu sądu powiatowego w Starym Samborze i włącza się do okręgu sądu powiatowego w Dobromilu.
Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązująca z dniem 1 sierpnia 1927 r.