Zmiana granic obszarów działania samorządowych reprezentacyj powiatowych w Brodach, w Brzeżanach i w Złoczowie oraz utworzenie obszaru działania samorządowej reprezentacji powiatowej w Zborowie w województwie tarnopolskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.20.194

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 marca 1929 r.
o zmianie granic obszarów działania samorządowych reprezentacyj powiatowych w Brodach, w Brzeżanach i w Złoczowie oraz o utworzeniu obszaru działania samorządowej reprezentacji powiatowej w Zborowie w województwie tarnopolskiem.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austrjacko - węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austrjacko - węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacyj powiatowych (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 400) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 376) zarządza się co następuje:
Z obszarów działania samorządowych reprezentacyj powiatowych w Brodach, w Złoczowie i w Brzeżanach wyłącza się gminy, należące do powiatu zborowskiego.
Z gmin powiatu zborowskiego tworzy się obszar działania samorządowej reprezentacji powiatowej w Zborowie.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu i z Ministrem Sprawiedliwości.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1929 r.