§ 3. - Zmiana granic miasta Tarnowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.35.272

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1951 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1951 r.