§ 2. - Zmiana granic miasta Tarnowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.35.272

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1951 r.
§  2.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.