§ 2. - Zmiana granic miasta Limanowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.27.203

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1951 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1951 r.