Zmiana granic miasta Kamienia Pomorskiego, w powiecie sępolskim, województwie pomorskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.55.436

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 sierpnia 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 27 czerwca 1938 r.
o zmianie granic miasta Kamienia Pomorskiego, w powiecie sępoleńskim, województwie pomorskim.

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 80, poz. 555) zarządzam co następuje:
Z miasta Kamienia Pomorskiego w powiecie sępoleńskim, województwie pomorskim wyłącza się grunty określone obrębem katastralnym Kamień karta 3 z wyjątkiem parcel Nr 1, 2, 88/3, 89/3, 4, 5, 6, 84/7, 85/7, 86/8, 87/8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 192/73 i 193/73 oraz obrębem katastralnym Kamień karta 4 w całości i włącza się je do gminy wiejskiej Kamień w tymże powiecie i województwie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 października 1938 r.